Search Me

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Panasonic Eco Picture Diary Contest

Have just joined Panasonic Eco Picture Diary Contest. I am quite confident that I could win the Grand Prize, to go to Paris (my whole life dream).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét